Header Image

Certyfikacja pet-food

Wymagania dla producentów karmy dla zwierzą, surowców do produkcji, dodatków paszowych, premiksów, materiałów paszowych.

Czytaj więcej...

Usługi

Szczegółowa wiedza specjalistyczna, praktyczne doświadczenie i dostęp do najlepszych światowych rozwiązań problemów biznesowych sprawiają, że świadczymy najbardziej profesjonalne usługi.

Profesjonalizm

Wychodzimy poza zwykłe wdrożenie systemu, wspierając naszych Klientów w kompleksowej transformacji biznesowej od strategii do wdrożenia z wykorzystaniem technologii produkcji.

Nowoczesne technologie niezwykle szybko zmieniają sposób, w jaki klienci dokonują swoich decyzji zakupowych. Tworzenie indywidualnych doświadczeń klientów to w dzisiejszych czasach realna przewaga konkurencyjna w biznesie oraz pomaga zwiększyć udziały w rynku.

Obowiązek zachowania poufności jest naszym najważniejszym obowiązkiem.

100% GWARANCJA certyfikacji i pozytwynego przejścia inspekcji w umowie!

Gwarancja

Głównym zasobem, potrzebnym do wsparcia naszych Klientów, są kwalifikacje i wiedza wykonawców. Dlatego dobieramy konsultantów i audytorów wg branżowego doświadczenia.

Co nas wyróżnia ? To podejście do naszego Klienta i wykonywanej przez siebie pracy, w której gwarantujemy swoje usługi poprzez okresowy "support". Na swojej liście sukcesów doradczych mamy tysiące pozycji związanych z różnymi obszarami. Zarówno w firmach małych jak i dużych. Zarówno w przypadku projektów ogromnych jak projektowanie nowych linii produkcyjnych, jak i małych jak na przykład wdrożenie systemu HACCP na stacji paliw.

Współpracujemy z firmami z Polski, EU, Libanu, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Maroka, USA, Kanady i Australii. Sukces, który pomagamy osiągnąć naszym klientom wiąże się także z metodyką naszej pracy i szerokimi możliwościami w wąskiej dziedzinie.

Doradztwo

Posiadamy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w obszarze produktów roślinnych. Możemy zaoferować usługi doradcze w zakresie: Dobrej Praktyki Upraw i Zbioru (GACP), wymagań HACCP, ISO, Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), oceny wypełniania wymagań rejestracyjnych / notyfikacyjnych. Doradzamy, certyfikujemy, audytujemy branżę ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w oparciu o następujące wymagania:

HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points) jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.

BRC - Global Standard Food (British Retail Consortium - Brytyjskie Konsorcjum Detalistów) jest brytyjskim standardem stosowanym w przemyśle spożywczym i określającym warunki, jakie powinien spełniać producent i dostawca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz właściwych warunków higienicznych i produkcyjnych.

IFS – (International Food Standard) jest to międzynarodowy standard bezpieczeństwa opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego. W szczególności zainteresowanych współpracą z sieciami handlowymis.

Standard FSSC 22000 opiera się na integracji normy ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności i ogólnych dostępnych Specyfikacjach ISO 22002-1. System FSSC 22000 wspierany jest przez Konfederację Przemysłu Żywności i Napojów Unii Europejskiej (CIAA).

QS – Qualität und Sicherheit w zakresie hodowli zwierząt i transportu żywych zwierząt. QAP oferuje przygotowanie, wdrożenie, utrzymanie, prowadzenie poniższych systemów zarządzania według aktualnych norm i standardów.

Wytyczne FEDIAF

Europejskia Federacja Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych (FEDIAF), w bliskiej współpracy z niezależnymi naukowcami, podjęła się zadania dostosowania zaleceń odnośnie zawartości składników odżywczych w karmie dla zwierząt. Utworzona Naukowa Rada Doradcza (Scientific Adivisory Board ‒ SAB) opracowała standard zalecanych wartości składników odżywczych i doradzanie FEDIAF tak, aby najnowsze wyniki badań naukowych miały przełożenie na wytyczne.

Bezpieczeństwo karm dla zwierząt. Zapewnienie, że karma (dla zwierząt towarzyszących) nie wyrządzi krzywdy zwierzęciu, człowiekowi lub środowisku, o ile jest przygotowywana i/lub spożywana zgodnie ze swoim planowym przeznaczeniem.

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa/Pełnoporcjowa karma dla zwierząt towarzyszących. Mieszanka paszowa (karma), która z uwagi na swój skład jest wystarczająca do zaspokojenia dawki dziennej. Mieszanka paszowa uzupełniająca/Uzupełniająca karma dla zwierząt towarzyszących. Mieszanka paszowa (karma) o wysokiej zawartości pewnych substancji, która jednak, z uwagi na swój skład, jest wystarczająca do zaspokojenia dawki dziennej jedynie w połączeniu z innymi paszami (karmami). Pełnoporcjowa karma dla zwierząt towarzyszących oznacza karmę, która z racji swojego składu jest wystarczająca dla pokrycia dawki dziennej (Rozporządzenie (WE) Nr 767/2009 ‒ definicja adaptowana). Gdy pełnoporcjowa karma jest podawana zwierzęciu przez długi okres (tj. cały etap życia) jako jedyne źródło składników odżywczych, zaspokoi wszystkie potrzeby żywieniowe zwierzęcia określonego gatunku w określonym stanie fizjologicznym, dla którego, jest ona przeznaczona.

Więcej informacji na temat systemów znajdziecie Państwo na stronie systemy jakości.

Nasz usługi

Quality Assurance Poland posiada ogromne doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych w Polsce. Od 2002 roku działa na rynku Polskim w obszarze systemów jakości

System HACCP

System HACCP zgodny z wymaganiami prawa 852/2004/WE, 853/2004/WE, 183/2005/WE, 1069/2009/WE, Codex Alimentarius. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest obowiązkowy we wszystkich rodzajach firm sektora produkcji żywności i pasz dla zwierząt.

BRC Global Standard for Food Safety

BRC Global Standard - Food to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany przez British Retail Consortium, która skupiaja sieci handlowe w Wielkiej Brytanii. Standard uznawany jest przez GFSI (Global Food Safety Initiative).

FSSC 22000:2018

Podstawą FSSC 22000 są wymagania normy ISO 22000:2005 oraz opisująca wymagania techniczne ISO/TS 22002-X. Standard ten jest zatwierdzony przez GFSI ( Global Food Safety Initative).

IFS Global Markets Food

IFS Global Markets Food stanowi krok na drodze do certyfikacji IFS Food. Ocena systemu ma na celu sprawdzenie spełniania wymagań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem żywności, przedmiotów użytkowych dla małych i średnich firm.

IFS Logistics

IFS Logistics dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych, zajmujących się przewozem, pakowaniem i przepakowywaniem, magazynowaniem oraz dystrybucją produktów spożywczych i niespożywczych w tym opakowań do kontaktu z żywnością.

BRC Agents and Brokers

Standard BRC A&B obejmuje swymi wymaganiami firmy, które nie są producentami wyrobów spożywczych i opakowaniowych a zajmują się pośrednictwem, importem / exportem produktów żywnościowych, surowców do produkcji żywności oraz opakowań.

BRC for Retail

BRC Retail jest międzynarodowym standardem zarządzania bezpieczeństwem żywności opartym na zasadach normy BRC Food i został opracowany dla wszystkich uczestników w łańcuchu żywnościowym (szczególnie handlu żywnością) tj. supermarkety, markety, delikatesy, sklepy.

IFS Wholesale / Cash & Carry

Zakres standardu uwzględnia markety Cash&Carry oraz hurtownie, które konfekcjonują produkty pakowane luzem. IFS Cash & Carry Wholesale jest standardem mającym na względzie specyfikę działalności marketów typu Cash & Carry oraz hurtowni produktów spożywczych.

IFS Global Markets Logistics

IFS Global Markets Logistics to międzynarodowy standard dedykowany ocenie usług logistycznych w mniejszych firmach. Ocenie podlegają aktywności z zakresów magazynowania i/lub transportu żywności oraz produktów przemysłowych.

IFS Global Markets HPC

IFS HPC to standard do auditowania dostawców produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, produktów higieny osobistej oraz artykuły gospodarstwa domowego. Standard przeznaczony jest dla małych i średnich firm.

HACCP+

Certyfikacja HACCP+ jest programem potwierdzającym spełnienie przez firmy wymagań systemu HACCP oraz dodatkowych wymagań określonych indywidualnie do zakresu działalności. Nowością systemu HACCP+ jest objęcie certyfikacją również transportu żwyności i pasz.

Standard IFS Food

IFS Food to międzynarodowy standard stworzony przez organizację Global Food Safety Initiative jako wymagania certyfikacji producentów branży spożywczej. Standard IFS Food uznawany jest przez GFSI (Global Food Safety Initiative).

ISO 22000:2018

ISO 22000:2005 to międzynarodowa norma określająca wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. ISO 22000 jest rozbudowaną formą systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

IFS Global Markets Logistics

IFS Global Markets Logistics to międzynarodowy program IFS dedykowany ocenie usług logistycznych w mniejszych firmach. Ocenie podlegają aktywności z zakresów magazynowania i/lub transportu żywności oraz produktów przemysłowych.

BRC Storage and Distribution

Standard Magazynowania i Dystrybucji BRC został opracowany w 2006 roku. Standard określa najlepsze praktyki w magazynowaniu i dystrybucji produktów w zakresie magazynowaniem produktów oraz sprzedażą hurtową.

BRC Consumer Products

BRC CP dotyczy produktów konsumenckich wymagania dla producentów lub firm pakujących zestawy w celu opracowania bezpiecznych i legalnych produktów o stałej jakości. Standard ma zastosowanie do większości produktów konsumenckich i artykułów gospodarstwa domowego.

IFS Broker

Broker IFS wymaga, aby organizacje wdrożyły odpowiednie środki w ramach swoich działań, aby ich dostawcy działali zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i jakości produktów. Pośrednicy, agenci i importerzy muszą również zapewnić, że dostarczone produkty spełniają określone wymagania.

IFS PACsecure 1.1

Standard IFS PACsecure został stworzony w celu oceny jakości i bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych oraz zgodności z wymaganiami klientów. IFS PACsecure został opracowany dla producentów następujących materiałów: elastycznego i sztywnego plastiku, papieru, metalu, szkła.

BRC Packaging

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych. BRC Packaging jest to najpowszechniej stosowany w branży opakowań. Standard wymagany jest przez producentów żywności w opakowanich.

IFS HPC

IFS HPC to standard zapewniający bezpieczeństwo produktu, redukujący koszty i zapewniający przejrzystość w całym łańcuchu produkcyjnym artykułów gospodarstwa domowego i artykułów higieny osobistej.

Standard GMP+

GMP+ to standard kierowany do producentów pasz dla zwierząt oraz ich składników, jak również przedsiębiorstw transportowych i handlowców działających na tym rynku, a współpracujących z niemieckim lub holenderskim przemysłem paszowym.

EFISC & GTP

EFISC to europejski program certyfikacji materiałów paszowych i jednocześnie Europejski Kodeks (Przewodnik) Dobrej Praktyki Produkcji Przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych.

Feed Chain Alliance (Ovocom)

Certyfikat Feed Chain Alliance FCA gwarantuje swoim partnerom i klientom bezpieczeństwo i jakość żywności. Standard kierowany jest do podmiotów produkcyjnych i handlowych chcących wykazać, że ich produkty są bezpieczne dla zwierząt hodowlanych.

ISO/TS 34700

Standard ISO/TS 34700:2016 swoim zakresem obejmuje dobrostan zwierząt lądowych hodowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności. Zasady dobrostanu opisane są odpowiednio do wymagań określonych w rozdziale 7 Kodeksu zdrowia zwierząt.

Antibiotics free

Wymagania skierowane do hodowców zwierząt oraz producentów pasz dla zwierząt w celu zagwarantowania łańcucha produktów mięsnych wytworzonych bez antybiotyków. Certyfikacja możliwa jest w ramach BBFAW, CIWF, IFAW, RSPCA, WSPA, BCSPCA.

KAT

Oprócz unijnych norm handlowych dotyczących jaj, system kontroli KAT opiera się na wszystkich innych wytycznych i przepisach określonych przez UE oraz przepisach dotyczących niemieckiego dobrostanu zwierząt.

FDA FSMA

Regulacja FDA FSMA dotycząca programów weryfikacji zagranicznych dostawców (FSVP) dla importerów żywności dla ludzi i zwierząt jest obowiązkowa dla importerów, a pierwsze oceny zgodności rozpoczęto w 2017 roku.

Technological feed additive

Hydrogenated magnesium silicate in different grain sizes

Yeast components

Brewer´s yeast and yeast cell walls

Hydrocolloids

Carrageenan, xanthan gum, guar gum, pectines and much more

Preservation

Calcium propionate, lysozyme, BHA / BHT, mixed with propyl gallate and citric acids possible

Shell grit

Natural calcium source in different grit sizes

Oils and fatty acids (possible without palm fatty acids, GMO free)

Diverse oils (vegetable/animal origin) and fatty acids, customized mixtures possible
Customized fatty acid mixtures

Standard QS

System QS zapewnia kontrolę na każdym etapie procesu produkcji, począwszy od poprzez producentów pasz, gospodarstwa rolnego, hodowców zwierząt, ubojnie, masarnie aż po produkt finalny, który konsument znajduje na półce sklepowej.

FAMI QS

FAMI-QS jest to międzynarodowy system jakości i bezpieczeństwa dodatków do pasz opracowany specjalnie dla operatorów działających w zakresie składników paszowych (materiały) oraz ich mieszanin.

Bez GMO (VLOG)

VLOG jest standardem stworzonym przez niemieckie stowarzyszenie Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. w celu potwierdzania, że dany produkt nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie (GMO) ani dodatków wytwarzanych z pomocą GMO.

Certyfikat animal welfare

Dyrektywa Rady 98/58/WE w sprawie ochrony zwierząt hodowlanych, określa zasady dotyczące ochrony zwierząt wszystkich gatunków utrzymywanych w celu produkcji żywności, wełny, skóry lub futra lub do innych celów niż cele gospodarskie.

KAT

Oprócz unijnych norm handlowych dotyczących jaj, system kontroli KAT opiera się na wszystkich innych wytycznych i przepisach określonych przez UE oraz przepisach dotyczących niemieckiego dobrostanu zwierząt. KAT obejmuje również ubojnie oraz pakowanie jaj.

Acids

Citric acid, formic acid, lactic acid etc.

Trace elements

Magnesium oxide, zinc oxide, copper sulfate, sodium selenite, iodine compounds and different customized mixtures are possible

Starch

Wheat starch, corn starch, potato starch, rice starch

Sepiolite

Depending on quality excellent mineral binder or free flowing agents as well as carrier

Vitamins

Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C etc.
Choline Chloride (GMO free, EU-origin)

Others

Dextrose and Maltodextrin
Charcoal powder
Ammonium sulphate

Starches

Modified, native and clean label starches based on corn and potatoes

Gelling- and thickeningagents

Xanthan, gelatine

Acids & Derivatives

Citric acid, sodium citrat, lactic acid, lactates, gluconate

Extracts of

green tea, acerola, grapes, acai, cranberry, gingko, amla, kurkuma, etc

Mineral enrichments

Magnesium, potassium, calcium, iron, zink, copper

Sweeteners

Acesulfam-K, NHDC, aspartam, sucralose, stevia, erythritol

Functional raw materials

L-Theanin, fibers, polydextrose

Encapsulated nutrients

Coenzyme Q10, copper, magnesium, iron

Vitamines & Derivatives

Vitamin B12: Cyanocobalamin, methylcobalamin; vitamin E, vitamin C, coffein, hesperidin, diosmin, apigenin, citicolin

Other

Fatty acids of Omega 3 (oil, powder), beta glucan, cholin, natural proteins: Oat protein, eggwhite protein, rice protein, etc

Not on the list or in organic?
Ask us!

product request

Company.

Quality Assurance Poland

Prochema was founded in 1981 by partners Rukover and Figlhuber with the aim of establishing a Central European chemical trading company.

2 business units - 2 strategies

The customers in the chemical, feed and food sectors required different processing operations.

The spatial separation from Prochema's industrial business, which has existed since 1993, was helpful in implementing our own market strategies and in working outside the chemical industry. The desire for organic products became stronger, making a clear distinction between the two business units necessary.

Focus on quality, innovation and know-how

With the introduction of ISO 9001 in 2005, ProAgro focused very early on quality in all processes. The constant desire to be able to offer trendy and innovative products in the industries we serve has expanded our portfolio in a homogeneous way.

haccp-polska.pl - a name for Food, Feed & Pharma

Also following customer wishes, the new name ProAgro was chosen. This name corresponds to today's trend to market natural, high-quality raw materials. Specialization in our target industries guarantees first-class product and application know-how.

11
/
1981

Foundation of Prochema by Managing Director M. Rukover

11
/
1991

Separation of the divisions into ICPO and AGRO

03
/
1993

Increased expansion of business in Eastern European countries

05
/
1998

Significant expansion of the sales team by application engineers

03
/
2005

First implementation of ISO 9001

10
/
2009

First-time designation of the AGRO business unit for the food, feed and pharmaceutical sectors

06
/
2018

The AGRO business unit is spun off into ProAgro.

Lukas Rukover joins the management board

Contact

Quality Assurance Poland

Żernicka 296
54-510 Wrocław, Polska

+48 71 733-67-67

office@pet-food.pl